TIN CÔNG NGHỆ

Đập hộp sản phẩm khóa vân tay Samsung SHP-DP 609

Đập hộp sản phẩm khóa vân tay Samsung SHP-DP 609

09/05/2022

Cảm quan bên ngoài vỏ hộp Hiểu được những “tổn thương” nghiêm trọng của môi trường hiện nay. Samsung đã cho ra mắt sản phẩm Samsung SHP-DP 609 với vỏ hộp được làm bằng chất liệu bìa các tông tái chế có chứng nhận Eco thân thiện với môi trường. Trên vỏ hộp có ghi tên […]

Đập hộp sản phẩm khóa vân tay Samsung SHP-DP 609

Đập hộp sản phẩm khóa vân tay Samsung SHP-DP 609

09/05/2022

Cảm quan bên ngoài vỏ hộp Hiểu được những “tổn thương” nghiêm trọng của môi trường hiện nay. Samsung đã cho ra mắt sản phẩm Samsung SHP-DP 609 với vỏ hộp được làm bằng chất liệu bìa các tông tái chế có chứng nhận Eco thân thiện với môi trường. Trên vỏ hộp có ghi tên […]

Đập hộp sản phẩm khóa vân tay Samsung SHP-DP 609

Đập hộp sản phẩm khóa vân tay Samsung SHP-DP 609

09/05/2022

Cảm quan bên ngoài vỏ hộp Hiểu được những “tổn thương” nghiêm trọng của môi trường hiện nay. Samsung đã cho ra mắt sản phẩm Samsung SHP-DP 609 với vỏ hộp được làm bằng chất liệu bìa các tông tái chế có chứng nhận Eco thân thiện với môi trường. Trên vỏ hộp có ghi tên […]

Đập hộp sản phẩm khóa vân tay Samsung SHP-DP 609

Đập hộp sản phẩm khóa vân tay Samsung SHP-DP 609

09/05/2022

Cảm quan bên ngoài vỏ hộp Hiểu được những “tổn thương” nghiêm trọng của môi trường hiện nay. Samsung đã cho ra mắt sản phẩm Samsung SHP-DP 609 với vỏ hộp được làm bằng chất liệu bìa các tông tái chế có chứng nhận Eco thân thiện với môi trường. Trên vỏ hộp có ghi tên […]

Đập hộp sản phẩm khóa vân tay Samsung SHP-DP 609

Đập hộp sản phẩm khóa vân tay Samsung SHP-DP 609

09/05/2022

Cảm quan bên ngoài vỏ hộp Hiểu được những “tổn thương” nghiêm trọng của môi trường hiện nay. Samsung đã cho ra mắt sản phẩm Samsung SHP-DP 609 với vỏ hộp được làm bằng chất liệu bìa các tông tái chế có chứng nhận Eco thân thiện với môi trường. Trên vỏ hộp có ghi tên […]

Đập hộp sản phẩm khóa vân tay Samsung SHP-DP 609

Đập hộp sản phẩm khóa vân tay Samsung SHP-DP 609

09/05/2022

Cảm quan bên ngoài vỏ hộp Hiểu được những “tổn thương” nghiêm trọng của môi trường hiện nay. Samsung đã cho ra mắt sản phẩm Samsung SHP-DP 609 với vỏ hộp được làm bằng chất liệu bìa các tông tái chế có chứng nhận Eco thân thiện với môi trường. Trên vỏ hộp có ghi tên […]